Letecky na dovolenou: informujte se předem o svých právech v neočekávaných situacích

30.10.2017 09:01
Cestování

Díky letecké dopravě je možné cestovat po světě prakticky po celý rok bez ohledu na sezónu. Během transportu se však můžete dostat do zcela neočekávaných situací, které mohou značně zkomplikovat průběh cesty nebo zcela narušit samotný průběh dovolené. Nepodceňujte možná rizika a informujte se včas o svých právech. Můžete tak ve výsledku vytěžit více, než jste do letecké přepravy původně vložili.

Rychlost je jedním z nejdůležitějších atributů letecké dopravy, který nám dává jedinečnou možnost se ještě týž den procházet po písčitých plážích stovky a tisíce kilometrů vzdálených destinací a protilehlých kontinentů. Když však pomineme samotnou dobu letu, je tato forma přepravy pro člověka poměrně časově náročná. V případě, že se tedy k základním lhůtám pro odbavení přidají časové prodlevy způsobené ztrátou zavazadla, odepřením nástupu do letadla či zpožděním nebo dokonce zrušením letu, může se časová ztráta vyšplhat i na několik desítek hodin. Na co máte jako spotřebitel při takových situacích právo a jak správně postupovat v případě žádosti o náhradu způsobené škody?

Ne vždy je možné kompenzaci nárokovat

Na co a za jakých podmínek máme právo, stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, které specifikuje společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě. Čerpat z něho můžeme v případě, že nám byl odepřen nástup na palubu letounu nebo byl let zrušen či došlo k významnému zpoždění. Je však nutné pamatovat, že na kompenzaci máme nárok pouze v případě, začíná-li náš let na území členského státu, tj. státu Evropské Unie včetně Norska, Švýcarska a Islandu, anebo naopak na letišti členského státu končí. Pokud cestujete z území jiného státu, vztahuje se na vás ochrana pouze za předpokladu, že je let operován dopravcem Unie.

Můj let byl zpožděn nebo zrušen. Co teď?

Pokud dojde k významnému zpoždění letu alespoň o dvě hodiny, mají cestující zpravidla nárok na poskytnutí speciální péče v podobě občerstvení a ubytování, navrácení ceny letenky a finanční odškodnění. Příčina zpoždění zde přitom nehraje roli, uplatnění nároku na poskytnutí kompenzace dopravcem je však podmíněno celkovou vzdáleností a výší zpoždění. U letů do 1 500 km musí činit výše zpoždění alespoň dvě hodiny, od 1 500 do 3 500 km alespoň tři hodiny a u letů nad 3 500 km alespoň hodiny čtyři. Pokud se tedy dostanete do podobné situace, bude vám poskytnut voucher na stravování v rozsahu úměrném čekací době, a v případě nezbytného pobytu přes noc je dopravce povinen zajistit ubytování včetně transferu do a z místa ubytování. Právo máte také na dva telefonické hovory, kterých se rozhodně nezdráhejte využít k informování svých blízkých o nastalé situaci třeba v případě, že vám to váš přístroj momentálně neumožňuje. A pokud si na letišti počkáte déle než pět hodin, můžete svou cestu bez jakékoli sankce zrušit a cena za zakoupenou letenku vám bude navrácena v plné výši. Využitím této kompenzace však ztrácíte nárok na poskytnutí bezplatné péče ze strany dopravce. 

Dojde-li ke zrušení letu, nabízí dopravce zpravidla dvě alternativy - přesměrování neboli zajištění náhradní dopravy za srovnatelných podmínek a při prvním možném termínu včetně zajištění nezbytné péče nebo navrácení ceny za zakoupenou letenku. V několika případech je také možné žádat o dodatečné finanční odškodnění, důležitou roli však hraje předstih, se kterým bylo cestujícím oznámeno zrušení letu ze strany letecké společnosti. Dopravce má také právo na zproštění se povinnosti uhradit odškodnění a to za předpokladu, že ke zrušení letu došlo vlivem mimořádné okolnosti, např. díky nepříznivému počasí, stávkou personálu letiště, zásahem státních orgánů nebo omezením řízení letového provozu.

Jak získat finanční odškodnění?

Při splnění všech předpokladů vzniká nárok na finanční odškodnění jak při zrušení letu, tak při jeho zpoždění. V případě, že do cílové destinace dorazíte o tři a více hodin později, než měl být plánovaný přílet, je dopravce povinen proplatit částky v přepočtu až do výše 16 000 Kč. Celková výše odškodného opět závisí na vzdálenosti cílové destinace. Některé aerolinky se však k žádostem o odškodnění staví poněkud negativně a v mnoha případech omlouvají zpoždění výše zmíněnou nepředvídatelnou okolností, která je zcela zprošťuje vyplacení odškodného. Proto je dobré se na tuto skutečnost dopředu připravit a případně se obrátit na některou ze specializovaných právních agentur, které se přímo zabývají problematikou vymáhání finanční kompenzace od letových dopravců. K úspěšnému vyřízení vám pak postačí elektronická verze letenky, palubní lístek a ideálně také fotografie příletové tabule, z které bude zpoždění daného letu přímo patrné.

Pomoci může i zdravotní pojišťovna

Nedílnou součástí cest do zahraničí je kvalitní cestovní pojištění. Pokud se do zahraničí vydáte s cestovní kanceláří, bývá základní pojištění již zahrnuto v ceně zájezdu. Mnoho kanceláří však nabízí extra připojištění, díky kterému máte v případě pojistné události nárok na širší spektrum případných kompenzací nebo služeb. Extra pojištění si můžete sjednat také individuálně přímo v některé z pojišťoven, které svou stávající nabídku každým rokem rozšiřují o nové produkty. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR připravila v letošním roce pro své pojištěnce novinku nazvanou „Letový asistent“. Jedná se o bezplatnou službu, kterou mohou klienti využít ke každému on-line sjednanému cestovnímu pojištění, a v případě zpoždění letu, zrušení letu, zmeškání navazujícího spoje, odepření nástupu na palubu nebo zpoždění, zničení či ztracení zavazadel mají nárok prostřednictvím společnosti Skycloud jednoduše nárokovat příslušnou kompenzaci a získat své peníze zpět.

 

Související články

Užitečná aplikace KZP na cesty

4.7.2017 00:01

Jak se v letadle vyhnout bolesti uší

17.11.2016 00:01

Jak cestovat v těhotenství

29.8.2016 00:01

Co všechno kryje cestovní pojištění?

1.7.2016 00:01

Vydat se do ciziny bez cestovního pojištění je nebezpečný hazard

27.6.2016 00:01

Cestovní pojištění - nejčastější otázky

8.3.2016 00:01

Mobilní aplikace dá informace o zdravotní péči v Evropě

8.9.2015 00:01

Řecko a refundace

12.8.2015 00:01

Cestování s kardiostimulátorem

5.8.2015 00:01

Refundace po úrazu v cizině

3.7.2015 00:01

Jak na zdravotní pojištění při cestování po Evropě

10.7.2014 00:01

Při výběru pojištění se ptejte na asistenci, ušetří vám náklady i starosti

27.6.2014 00:01

Čeští senioři mohou cestovat díky EU až o 30% levněji

10.12.2013 00:01

Turistům na dovolené v Evropě hrozí, že je neošetří

28.6.2013 00:01

Exotické dovolené nejsou vhodné pro kojence a malé děti

8.2.2013 00:01

Z amerických letišť mizí sporné tělesné skenery

7.11.2012 00:01

Jak se vyhnout trombóze v letadle?

27.10.2010 00:00

Cestování s dialýzou

3.8.2010 00:00

V zájmu zdraví je lepší sedat si v letadle na sedadlo u uličky

29.7.2009 00:00

S diabetem na cestách

29.9.2008 00:00

Při cestách do vzdálenějších krajů pozor na pásmovou nemoc

25.8.2008 00:00

Na cestu do ciziny lze zdravotně pojistit psa, kočku a fretku

29.8.2007 00:00

Těhotné ženy by měly jet do zemí EU jen s pojištěním

28.8.2007 00:00

Na dovolenou do ciziny evropský průkaz zdravotního pojištění

3.7.2007 00:00

Pojišťovny nepojistí do ciziny psychicky nemocné klienty

15.5.2007 00:00

Sluneční brýle chrání před následky dlouhých letů

31.8.2006 00:00

Aerofobie - strach z létání

15.7.2004 00:00

Pásmová nemoc

29.1.2004 00:00

Evidenční karty na letištích

13.5.2003 00:00

Proti bolestem při cestování vám pomůže i obyčejný ručník

2.8.2002 00:00

Letíme na dovolenou s malým dítětem

16.5.2001 00:00

Jet lag

13.7.2000 00:00

Přidat komentář

 
* *