Přírodní místa síly

16.4.2000 00:00
Cestování

K nim patří všechna místa, která představují zvláštní body soustředění jemnohmotných proudů zemské energie. Stejně jako člověk má i Země nervové dráhy, meridiány, jaké jsou popsány v tradičním čínském lékařství, čakry a akupunkturní body. Má smyslové orgány, jako například stromy, které rostou na jejím těle, a vědomí, které se ovšem velice liší od lidského vědomí.

Jelikož je však Země bytostí této existenční roviny a představuje základnu života pro všechny ostatní tvory této planety, je jistým způsobem silně spjata se svými "dětmi".

V šamanských rituálech v potních chýších a obdobném využití zemské síly pro uzdravující účely je posilováno spojení člověka s Velkou Matkou, jak nazývají Zemi přírodní národy a tradiční léčitelé, a je využíváno k harmonizaci hlubokého strachu, psychosomatických obtíží a životních krizí všeho druhu. Síla Země je mocná. Až si naše společnost jednoho dne zase uvědomí, že my, lidé, jsme její děti a že není naší otrokyní, budeme mít šanci na uzdravení životního prostředí, které bylo v minulých desetiletích poškozováno.

a) Skály
Skály jsou kosti Země. Skála je dobrým místem, které podpoří růst vnitřní stability. Můžeme se zde naučit, jak získat dostatečnou sílu na to, aby jsme smysluplně a šťastně utvářeli svůj život, zvládali obtížné, náročné situace a dospěli k vnitřnímu klidu. Skály mají různou sílu, podle toho, kde se nalézají, z jakých hornin jsou složeny a případně kdo z jemnohmotných rovin s nimi spolupracuje.

b) Jeskyně
V jeskyni můžeme najít mimo jiné ochranu, pradůvěru a bezpečí. Je to klín Velké Matky. Návštěva jeskyně, spojená s určitými rituály, které probouzejí uzdravující síly Země, nás může osvobodit od blokád, které lze jinak sotva rozpustit. Někdy je to jako svlékání hada - člověk jde do jeskyně schýlen žalem a po ukončení rituálu zase vyjde z těla Velké Matky zářící, osvobozený a jako znovuzrozený. Některé přírodní národy používají rituály v jeskyních i k tomu, aby se připravily na přechod do nového životního úseku. Jeskyně se obzvlášť dobře hodí k rozvoji a posílení láskyplného, harmonického ducha společenství. Ať jde o dobré vztahy jen mezi lidmi, nebo mezi nimi a jejich životním prostředím - jeskyně může vnést jednotu do rozmanitosti a odstranit rozdíly. Tak si můžeme vysvětlit i silné uzdravující účinky jeskynních rituálů u tělesných nebo duševně-duchovních disharmonií, které tkví v potlačování nebo odštěpení určitých součástí osobnosti člověka.

c) Stromy a svaté háje
Stromy jsou důležitými částmi smyslových orgánů Země, její paměti a orgánů odstraňujících jedy. Staré stromy mají zvláštní schopnosti. Jejich moudrost a zkušenost vyrůstající po mnoho desetiletí může nám, lidem, poskytnout důležité podněty, které nám umožní zase uvést svůj život v soulad s přírodou. Jako obrovské antény ční jejich koruny (ještě) k nebi, z nějž přijímají mnoho druhů sil. Jejich listy jsou jako vysoce citlivé anténky, které se mohou vyladit na téměř jakýkoli druh vibrace. Velkých stromů je stále méně, dešťové pralesy jsou systematicky nebo prostě jen bezmyšlenkovitě mýceny, mnoho nádherných forem života - rostlin i zvířat - mizí společně s nimi.

d)Paseky
Pokud se paseky vytvoří přirozeně, může být jejich příčinou silné disharmonické záření, které v zásadě nepředstavuje nic "špatného", jen jakési místo, kudy odcházejí jedy nebo kudy vstupuje energie s vysokou kapacitou. Takováto místa se nehodí pro delší pobyt člověka. Může se však také jednat o jednu z mnoha čaker Země. V tomto případě je paseka plná života a přímo vyzývá ke spočinutí. Když si na ní člověk na několik hodin lehne a zasní se, může zase uvést do souladu své tělo, ducha a duši a pomoci nastolit správný, zdravý poměr uvolnění a výkonu v životě.

e) Vodstva
Léčivé prameny hrají velkou roli i v naší současnosti. Mnoho lázní a lázeňských zařízení je seskupeno kolem pramenů, jejichž léčivá síla je často známa a oceňována již několik staletí. Moderním lázeňským lékařům ovšem většinou jde jen o určité látky, které tyto vody obsahují, a jejich biologicko-chemicky dokazatelné účinky na látkovou výměnu. Voda v některých studních ovšem často může nabídnout ještě mnohem víc. Ne náhodou se mnoho bájí, pohádek a legend váže k vodstvům obecně a pramenům zvlášť. Pro Zemi je voda prostředkem k uvolňování a dopravě, který v nekonečných přirozených rytmech vstřebává energie a látky všeho druhu, když jsou na některém místě zbytečné, a dopravuje je k místům, na nichž jsou potřebné. Obecně voda podporuje komunikaci (vzpomeňme si například na nápoje při oslavách a návštěvách). Ve společnosti i v těle jednotlivce usnadňuje proudění informací. I proud citů má silnou afinitu k vodě. V tradičním čínském lékařství je již celá staletí známa souvislost mezi city a vodou. Možná právě proto jsou tak oblíbená letoviska "u vody", protože je tam snazší rozproudit životní síly, které se během všedních dní nashromáždily a usadily.

e) Hory
Přes hory navazuje Země, Velká Matka, spojení s Nebem, Velkým Otcem. Špičky hor se hodí k tomu, když chce člověk získat jasno, inspiraci a podporu tvůrčích sil, posílit individualitu, sebejistotu a sebeúctu. U některých indiánských kmenů je ještě dnes obvyklé prosit síly nebes o osobní vizi, vůdčí představu smyslu a cíle vlastní životní cesty v rámci určitého rituálu, na vrcholku hory nebo náhorní plošiny. Kdo se ztratí v džungli svého všedního života, může sám sobě pomoci, když odcestuje do hor a přiblíží se k jejich síle na dlouhých procházkách. S jejich pomocí může zase získat rovnováhu. Obtíže zase nabudou správných proporcí v poměru k příjemným zkušenostem.
Už od nejdávnějších dob jsou určité hory považovány za svaté, a kdo si někdy dal tu práci, aby například prošel pěšky horský svět Alp a vcítil se do jejich mocného vyzařování, může to potvrdit z vlastní zkušenosti. V Evropě budovali často oltáře, chrámy a spirituální střediska na horách, kopcích a skalách především Keltové, aby se přiblížili ke svým bohům. Řekové ve starověku byli přesvědčeni, že Olymp - vysoká hora v Řecku - je vlastí jejich bohů. Ještě dnes svědčí jména mnoha vyvýšenin v krajině o jejich dávné spirituální úloze.

g) Čakry a akupunkturní body Země
Stejně jako lidé, zvířata a rostliny má i Země jemnohmotný energetický systém. Proto existují čakry Země, které organizují a představují životní funkce naší planety na energetické rovině; existují komunikační kanály, které tato energetická centra navzájem spojují, a přirozeně i body na těchto dráhách, které mají pro Zemi podobnou funkci, jakou mají akupunkturní body pro lidské tělo. Celé tělo Země je protkáno těmito energetickými sítěmi a uzly. Když jsou jemnohmotné vibrace na jednom místě soustředěně nasávány do Země, hovoříme o takzvané negativní zóně zemského záření. Kyvadlo se na takovém místě zpravidla otáčí proti směru hodinových ručiček. Lidé a některá zvířata na takových místech onemocní snáze než jinde. Tato místa podporují především chronické a degenerativní disharmonie. Důsledky se mohou projevit ve formě ustavičné únavy, malátnosti a oslabení imunitního systému. Tam, kde je energie ve větším objemu dopravována ven ze Země, se většinou jedná o takzvanou pozitivní zónu zemského záření. Kyvadlo zde obvykle vibruje ve směru hodinových ručiček. Takováto místa nesvědčí spánku nebo celkovému klidu. Po nějaké době vzniká nervozita, předrážděnost a neklid.

zdroj: Walter Lubeck - Rainbow Reiki

Přehled komentářů

zobrazit všechny komentáře 

Slávku, mohl bys napsat, která ta pražská místa to jsou? Díky.
Renata  |  15.1.2007 16:52

Je krásné pozorovat vzrostlý strom,cítít jeho velikost,sílu a...
Majka  |  12.7.2007 11:57

Která místa to jsou? Klasika... Vyšehrad, Pražský hrad, lesy a skály...
Slávek  |  17.12.2009 00:04

Taky hrob neznámého vojína.
-  |  17.12.2009 06:54

http://diskuse.doktorka.cz/unos-ceskych-turistek-v-pakistanu/archiv/30/
...  |  22.3.2013 23:08

zobrazit všechny komentáře

Přidat komentář

 
* *