Ponukame Vam najvyhodnejsie ubytovanie v Bratislave v objekte, ktory je sucastou Vyskumno-vzdelavacieho centra pre fyzicku a dusevnu kondiciu vybudovaneho ako univerzita so zameranim na osobnostny rozvoj (vid prilozeny obrazok).

Stránky