Reklama

Letecky na dovolenou: informujte se předem o svých právech v neočekávaných situacích

Díky letecké dopravě je možné cestovat po světě prakticky po celý rok bez ohledu na sezónu. Během transportu se však můžete dostat do zcela neočekávaných situací, které mohou značně zkomplikovat průběh cesty nebo zcela narušit samotný průběh dovolené. Nepodceňujte možná rizika a informujte se včas o svých právech. Můžete tak ve výsledku vytěžit více, než jste do letecké přepravy původně vložili.

Rychlost je jedním z nejdůležitějších atributů letecké dopravy, který nám dává jedinečnou možnost se ještě týž den procházet po písčitých plážích stovky a tisíce kilometrů vzdálených destinací a protilehlých kontinentů. Když však pomineme samotnou dobu letu, je tato forma přepravy pro člověka poměrně časově náročná. V případě, že se tedy k základním lhůtám pro odbavení přidají časové prodlevy způsobené ztrátou zavazadla, odepřením nástupu do letadla či zpožděním nebo dokonce zrušením letu, může se časová ztráta vyšplhat i na několik desítek hodin. Na co máte jako spotřebitel při takových situacích právo a jak správně postupovat v případě žádosti o náhradu způsobené škody?

Ne vždy je možné kompenzaci nárokovat

Na co a za jakých podmínek máme právo, stanovuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004, které specifikuje společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě. Čerpat z něho můžeme v případě, že nám byl odepřen nástup na palubu letounu nebo byl let zrušen či došlo k významnému zpoždění. Je však nutné pamatovat, že na kompenzaci máme nárok pouze v případě, začíná-li náš let na území členského státu, tj. státu Evropské Unie včetně Norska, Švýcarska a Islandu, anebo naopak na letišti členského státu končí. Pokud cestujete z území jiného státu, vztahuje se na vás ochrana pouze za předpokladu, že je let operován dopravcem Unie.

Můj let byl zpožděn nebo zrušen. Co teď?

Reklama

Pokud dojde k významnému zpoždění letu alespoň o dvě hodiny, mají cestující zpravidla nárok na poskytnutí speciální péče v podobě občerstvení a ubytování, navrácení ceny letenky a finanční odškodnění. Příčina zpoždění zde přitom nehraje roli, uplatnění nároku na poskytnutí kompenzace dopravcem je však podmíněno celkovou vzdáleností a výší zpoždění. U letů do 1 500 km musí činit výše zpoždění alespoň dvě hodiny, od 1 500 do 3 500 km alespoň tři hodiny a u letů nad 3 500 km alespoň hodiny čtyři. Pokud se tedy dostanete do podobné situace, bude vám poskytnut voucher na stravování v rozsahu úměrném čekací době, a v případě nezbytného pobytu přes noc je dopravce povinen zajistit ubytování včetně transferu do a z místa ubytování. Právo máte také na dva telefonické hovory, kterých se rozhodně nezdráhejte využít k informování svých blízkých o nastalé situaci třeba v případě, že vám to váš přístroj momentálně neumožňuje. A pokud si na letišti počkáte déle než pět hodin, můžete svou cestu bez jakékoli sankce zrušit a cena za zakoupenou letenku vám bude navrácena v plné výši. Využitím této kompenzace však ztrácíte nárok na poskytnutí bezplatné péče ze strany dopravce. 

Dojde-li ke zrušení letu, nabízí dopravce zpravidla dvě alternativy - přesměrování neboli zajištění náhradní dopravy za srovnatelných podmínek a při prvním možném termínu včetně zajištění nezbytné péče nebo navrácení ceny za zakoupenou letenku. V několika případech je také možné žádat o dodatečné finanční odškodnění, důležitou roli však hraje předstih, se kterým bylo cestujícím oznámeno zrušení letu ze strany letecké společnosti. Dopravce má také právo na zproštění se povinnosti uhradit odškodnění a to za předpokladu, že ke zrušení letu došlo vlivem mimořádné okolnosti, např. díky nepříznivému počasí, stávkou personálu letiště, zásahem státních orgánů nebo omezením řízení letového provozu.

Jak získat finanční odškodnění?

Při splnění všech předpokladů vzniká nárok na finanční odškodnění jak při zrušení letu, tak při jeho zpoždění. V případě, že do cílové destinace dorazíte o tři a více hodin později, než měl být plánovaný přílet, je dopravce povinen proplatit částky v přepočtu až do výše 16 000 Kč. Celková výše odškodného opět závisí na vzdálenosti cílové destinace. Některé aerolinky se však k žádostem o odškodnění staví poněkud negativně a v mnoha případech omlouvají zpoždění výše zmíněnou nepředvídatelnou okolností, která je zcela zprošťuje vyplacení odškodného. Proto je dobré se na tuto skutečnost dopředu připravit a případně se obrátit na některou ze specializovaných právních agentur, které se přímo zabývají problematikou vymáhání finanční kompenzace od letových dopravců. K úspěšnému vyřízení vám pak postačí elektronická verze letenky, palubní lístek a ideálně také fotografie příletové tabule, z které bude zpoždění daného letu přímo patrné.

Pomoci může i zdravotní pojišťovna

Nedílnou součástí cest do zahraničí je kvalitní cestovní pojištění. Pokud se do zahraničí vydáte s cestovní kanceláří, bývá základní pojištění již zahrnuto v ceně zájezdu. Mnoho kanceláří však nabízí extra připojištění, díky kterému máte v případě pojistné události nárok na širší spektrum případných kompenzací nebo služeb. Extra pojištění si můžete sjednat také individuálně přímo v některé z pojišťoven, které svou stávající nabídku každým rokem rozšiřují o nové produkty. Například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR připravila v letošním roce pro své pojištěnce novinku nazvanou „Letový asistent“. Jedná se o bezplatnou službu, kterou mohou klienti využít ke každému on-line sjednanému cestovnímu pojištění, a v případě zpoždění letu, zrušení letu, zmeškání navazujícího spoje, odepření nástupu na palubu nebo zpoždění, zničení či ztracení zavazadel mají nárok prostřednictvím společnosti Skycloud jednoduše nárokovat příslušnou kompenzaci a získat své peníze zpět.

 

Reklama

Komentáře

Reklama