Kam se v Čechách vydat na poušť

S písečnými pouštěmi se můžete setkat i na několika místech České republiky. "Nejsou to sice žádné Sahary s obrovskými dunami, ale pokud se je vydáte poznávat, budete určitě nadšeni tím, jaká pestrost se pod pojmem poušť vlastně skrývá," říká Tomáš Beňo z interaktivního serveru Jupigo.com

1. Písečný přesyp u Píst - kde žijí mravkolvi

Tato chráněná přírodní památka je jedním z posledních písečných přesypů ve středním Polabí. Unikátní a dodnes pohyblivá duna pochází už z období čtvrtohor a je domovem ohrožených druhů rostlin a živočichů, kteří žijí v prostředí vátých písků. Raritou jsou mravkolvi, hmyz žijící jinak převážně na jihu Afriky, jejichž larvy chytají své oběti - zejména mravence - do vytvořené pasti. Území rozkládající se na téměř čtyř hektarech je natolik vzácné, že bylo prohlášeno za evropsky významnou lokalitou Natura 2000.

Tip Jupigo: Vstup sem je povolen jen po značených cestách. Podrobnosti o celém výletu najdete na www.jupigo.com

 2. Přesypy u Rokytna - nejrozsáhlejší česká poušť

Najdete je nedaleko Hradce Králové a vznikly tady už po ústupu ledovce v době mladšího pleistocénu nebo holocénu. I duny byly poměrně vysoké (na naše poměry), lidé je ale bohužel vytěžili a dnes jsou zarostlé borovým lesem. Přesypy se rozkládaly na poměrně velké ploše, ale část jich pak zničila zástavba, přesto jsou se svými sedmi hektary největší českou pouští.

Tip Jupigo:  Přesypy jsou volně přístupné v lese u křižovatky silnic na Chvojenec a Býšť.

 3. Písečný přesyp u Vlkova - objevte písková jezera

O tomto písečném přesypu jste se možná učili ve škole. Jedná se totiž o naši nejstarší a nejznámější „poušť“, která pochází z pleistocénu. Najdete ji v jižních Čechách a od roku 1954 je vedena jako přírodní rezervace s plochou 0,8 hektaru. Asi nejvíce splňuje naši představu o pouštích - její část je jako jedna z mála nepokrytá vegetací, nechybí tady vátý písek s dunami ani pískomilné rostliny a hmyz.

Tip Jupigo: Oblast přesypu není přístupná veřejnosti, ale můžete navštívit písková jezera v její blízkosti.

 4. Vesecký kopec - hurá za střevlíky

Vlastně se jedná o vrchol na písečné duně, která stojí kousek od vesnice Veská v okrese Pardubice. Tento pískový přesyp dosahuje až 20 metrů výšky a je nejvyšší v Čechách. Jeho původ je ve vátých píscích z období mladšího pleistocénu, dnes je zalesněn borovými a dubovými lesy.

Tip Jupigo: Část přesypu je zcela písčitá a zůstává tak domovem vzácné pískomilné flóry a fauny - odborníci tady evidují na 108 druhů střevlíků!

 5. Váté písky u Bzence - Moravská Sahara

Touto národní přírodní památkou, která leží na Jižní Moravě u Bzence, prochází železniční trať, a právě díky ní byla unikátní oblast zachována - v okolí trati bylo totiž nutné zajistit bezlesý protipožární pás. Přesto je místem, kde žijí chráněné a ohrožené druhy živočichů, rostlin a hub. Moravskou Saharu, jak jí přezdívají, vytvořily sedimenty moře z mladších třetihor.

Tip Jupigo: Toto netradiční místo si můžete prohlédnout při procházce po značených cestách podél kolejí, které jsou po celý rok volně přístupné.

 6. Semínský přesyp u Přelouče - motýlí poušť

Toto místo u Pardubic proslavil bohatý výskyt vzácných motýlích druhů a k jejímu označení jako národní přírodní památky jistě přispělo i to, že tady žije v ČR kriticky ohrožený druh poléhavé byliny kozince písečného.

Tip Jupigo: Písečná duna vznikla v období pleistocénu a unikátní je i výskyt přesypu: otevřená písčina se nachází na návsi obce Semín, druhá část v prostoru za bývalým pivovarem.

 7. Písečný přesyp u Osečka - ráj všech houbařů

Písečný přesyp u Osečka je přírodní památka s písečnou dunou, která je zároveň lokalitou více než 80 druhů vzácných hub. Tento písečný přesyp vznikl v pozdním glaciálu, dnes ho hojně pokrývají borovice, mechorosty, lišejníky, a je domovem pískomilného hmyzu.

Tip Jupigo: Přesyp je dobře přístupný směrem od silnice I/38 i dálnice D11.

8. Písčina u Tuhaně - domov vzácných ploštic

Přírodní památka Písčina u Tuhaně je domovem pískomilných druhů rostlin a živočichů, přičemž hojně tady roste i ohrožený bělolist rolní a smělek sivý.

Tip Jupigo: Místo je rájem entomologů, kteří sem míří hlavně za vzácnými druhy ploštic.

 9. Přesyp u Malolánského - lesní tajemství

Tento písečný přesyp v pardubickém okrese je součástí lesního komplexu. Dnes je hojně porostlý trávami a ostružiníky. Tajemný přesyp vátého písku z mladšího pleistocenu však může být - v případě těžby stromů, stále překvapením, byť spíše v podobě štěrkopísku.

Tip Jupigo: Přesyp je volně přístupný po lesní cestě mezi Veskou a Malolánským.

Příjde vám tento článek zajímavý? Pošlete ho dál!
Diskuze ke článku
Přidat komentář

Přidat komentář

Reklama

Reklama