Reklama

Turecko: Země tisíce pramenů

Orientální fluidum a teplé koupele lákají v chladném ročním období.

Nejenom pláž nabízí v Turecku relaxaci. K odpočinku a dobrému zdravotnímu stavu na podzim a v zimě zve více než 1.000 termálních pramenů na turecké půdě. V moderních termálních centrech bylo 200 z těchto pramenů zpřístupněno wellnessovým turistům.

Již od antiky je Turecko rájem wellnessu kvůli svým horkým pramenům. Prostřednictvím geotermických zón a vysoké minerální kvality vody patří dnes Turecko ke špičkovým 7 termálním zemím na světě. Bez návštěvy termálního centra by cesta do Turecka nebyla úplná. Většina termálů se nachází v regionu Marmara a u Egejského moře, které jsou snadno dosažitelné z turistických center Istanbulu, Izmiru a Pamukkale.

Moderní termální koupele na antické půdě
Teploty více než 1.000 pramenů se pohybují mezi 20°C a 110°C při průtokovém množství vody od 2 do 500 litrů za vteřinu. Těchto přírodních zdrojů tepla využívá 200 termálních center. Mnoho tureckých měst jako Hierarpolis, Izmir anebo Bursa bylo založeno v termální oblasti. Takto byl Izmir již v římské antice wellnessovým centrem, kde Římané a Řekové relaxovali ze svých útrap. Termální prameny Cekirge v Burse přiměly Osmany, aby pro svůj lid zřídili větší lázeňské komplexy. Také Cesme na pobřeží Egejskéhomoře dosáhlo slávy prostřednictvím přírodních léčivých pramenů. V neposlední řadě je opravdovou atrakcí Pamukkale se svými termály, vápennými terasami a rozvalinami antického města Hierarpolisu.

Tradiční kořeny
Století stará turecká kultura lázeňství jménem "hamám" vznikla v Osmanské říši a má svůj tradiční původ ve střední Anatolii a Istanbulu. V češtině slovo hamám znamená "ohřívat, koupat se" a ručí za relaxaci, dobrý zdravotní stav a čistotu. Budovy jsou většinou zvenčí prosté, nicméně uvnitř návštěvníka očekávají okázalé mramorové podlahy. Jedním z důvodů pro vysoký počet lázeňských domů byly přísné předpisy očisty islámu, které mnoho lidí nemohlo splnit doma.

Reklama

Ústředními prvky tělesné a duševní očisty jsou voda a teplo. "Aby voda očišťovala, musí téci", říká staré turecké přísloví. Pro toto je tělo poléváno vodou z misek a teplo je přijímáno přes vyhřívané podlahy a stěny. Středem každého hamámu je lehátko uprostřed místnosti. V osmanských okázalých lázních se přísně dodržuje oddělení pohlaví, aby nebyly narušeny ceremonie relaxace a očisty. Navzdory tradičnímu oddělení se v lázeňských místech nacházejí také společné lázeňské podniky.

Očistná ceremonie v hamámu
Po vstupu do první sekce hamámu si člověk odloží a obleče si "pestemal", pruhovanou lněnou látku. Na nohách se nosí dřevěné pantofle, které chrání před horkou mramorovou podlahou. Poté se vypravíte do další místnosti, kde se nachází mýdlový kámen, v jehož bezprostřední blízkosti se posadíte a budete na sebe lít vlažnou vodu. Toto se děje tak dlouho, dokud vaše kůže nebude hebká. Zaměstnanec hamámu, nazývaný tellak, vám následně utře tělo speciální rukavicí "kese". Po této proceduře a masáži tellak poskytne důkladné ošetření mýdlem. Po očistě se můžete vrátit do převlékárny, odpočinout si a dát si sklenku tureckého čaje.

Kontroly kvality ze strany ministerstva
"Prostřednictvím moderní termálové nabídky a století staré tradici hamámu je Turecko zajímavou destinací pro lázeňské hosty především během podzimních a zimních měsíců", říká Dr. Tahsin Yilmaz, za cestovní ruch a kulturu odpovědný velvyslanecký rada ve Vídni. Turecké termály jsou podle Yilmaze nepřetržitě kontrolovány hygienickými stanicemi. Balneologické znalecké posudky jsou vystavovány nezávislou Univerzitou Istanbul. Lázně pomáhají nejenom proti každodennímu stresu, ale i proti nemocem. "Od revmatu přes svalové problémy až po potíže s krevním oběhem. V Turecku host nalezne adekvátní termální pramen pro své individuální potíže", říká Yilmaz.

O turecké Informační kanceláři pro kulturu a cestovní ruch
Informační kancelář je dislokovaným pracovištěm Ministerstva kultury a cestovního ruchu Turecké republiky v Ankaře a je zodpovědná za podporu cestovního ruchu a kulturní výměnu v Rakousku, České republice, Slovenské republice a Maďarsku. Na základě pokynů týkajících se tohoto ze strany Ministerstva v Ankaře koordinuje tato Informační kancelář veškerá reklamní a PR opatření v těchto čtyřech zemích. Tato Informační kancelář je iniciačním a kontaktním místem pro cestovní kanceláře, stejně tak jako pro všeobecné otázky novinářů a soukromých osob v oblasti cestovního ruchu a kulturní výměny. Další informace na domovské stránce http://www.goturkey.com.

Reklama

Komentáře

Reklama