Reklama

Infarkt nebo náhlá smrt při pohybové aktivitě

Smrt jako důsledek pohybové aktivity se vyskytuje málokdy. Pokud však někdo zemře při rekreační nebo sportovní aktivitě, vzbudí to větší pozornost, než když se totéž stane osobě sedící u stolu nebo sledující televizi.

Při zkoumání počtu úmrtí ve velkém počtu fitness center (Franklin et al., 2005) bylo za dva roky zjištěno celkem 71 úmrtí (z toho 61 mužů a 10 žen) z celkového počtu 2,9 miliónů členů. Znamená to, že jedno úmrtí připadá na 82 000 členů a 2,57 miliónů cvičebních jednotek. Je naprosto zřejmé, že riziko při pohybových aktivitách je velmi nízké.

Nikdy byste však neměli podceňovat či ignorovat bolest, tlak nebo pocit tíže v hrudníku, vyskytující se někdy při pohybové aktivitě. Zvláště si všímejte bolesti nebo tlaku, přicházejících z úst, ramen nebo paže. Podívejte se na seznam, který obsahuje normální nebo abnormální příznaky, projevující se při pohybové aktivitě.

Co je normální - rychlejší tep, několik vynechaných srdečních stahů, hluboké dýchaní, rychlejší dýchání, pocení

Co není normální - pocita tlaku na prsou (angina pectoris), bolest na prsou, bolest v paži, krku, ústech, nepravidelné srdeční stahy, extrémní bezdeší, dušnost, není možno chytit dech, závratě, žaludeční nevolnost, extrémní únava, otupělost, bolest jakéhokoliv druhu

Reklama

Pocítíte-li podobné příznaky při cvičení, a zejména po přerušení aktivity a odpočinku, zavolejte ihned lékaře. Jsou-li tyto příznaky jasně zřetelné a přetrvávají, měli byste přivolat pohotovost. Mnozí se domnívají, že příčinou těchto příznaků jsou zažívací potíže a nevěnují jim pozornost. Problém nemusí být vážný, opatrnost je však lepší než pozdní lítost. Jestliže bolest je vyvolaná chorobou srdeční tepny, představující přerušení přívodu krve do srdce, můžete mít infarkt, a pak je drahá každá minuta. Čím dříve se dostanete do rukou lékaře, tím méně poškodíte své srdce a tím menší budou následky.

Zdroj: Fit po 50, Grada

Reklama

Komentáře

duchod (St, 24. 4. 2013 - 09:04)
Zdravím vespolek,
obdržel jsem animaci rad k eliminaci eventuelního infarktu.
Mám to rozeslat na pokud možno co nejvíce dalších míst.
Protože jsem zde nový, a samoléčbu tohoto druhu jsem zatím na sobě nezkoušel, prosil bych o váš názor.
Nerad bych šířil nepravdy i když je tam nějaký odkaz na instituci, kterou neznám.
Děkuji. http://mail3.volny.cz/~~12272323b0c9aa41d1c417ba3bc17baf/app/view.php?uid=3866&folder=SU5CT1g%3D%0D%0A&sort=2&search=&pos=&cachepos=12&t=1366613943
Reklama